Ważne informacje i cennik zajęć od października 2017:

Podstawowe informacje:
W naszej Akademii Kulinarnej Bataciaki uczą się w grupach maksymalnie 14 – osobowych, dostosowanych do wieku uczestników. W każdej grupie wiekowej wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie, bez udziału rodziców.  Spotkania odbywają się raz w tygodniu i w ciągu jednego roku każde zajęcia w Akademii Kulinarnej Bataciaki są niepowtarzalne i oryginalne. Są one dostosowywane do pór roku i wszelkiego rodzaju świąt. Zajęcia trwają 1,5 godziny (2 godz. lekcyjne) i odbywają się raz w tygodniu.

W poniedziałki od 17.00 do 18.30 spotykamy się z Młodymi Szefami Kuchni (10-14 lat).

Karnety na regularne zajęcia:
Opłata za karnet na regularne zajęcia Młody Szef Kuchni (11-14 lat) wynosi 200 zł i  ważny jest 5 tygodni od pierwszych zajęć.

Karnet obejmuje:
•udział w 4 zajęciach kursu gotowania,
•zakup wszystkich niezbędnych składników,
•woda dla uczestników, dostępna w trakcie zajęć,
•karty z przepisami do ćwiczeń w domu,
•segregator do gromadzenia przepisów.

Warunkiem rezerwacji miejsca na regularne zajęcia w wybranej grupie jest zgłoszenie uczestnictwa i wpłata pełnej kwoty na rachunek bankowy podany w emailu zwrotnym i poniżej oraz odesłanie formularza zgłoszeniowego (przyniesienie do studia).
Ważne: Można nie przyjść na zajęcia bez straty karnetu, ale trzeba zawiadomić o absencji 3 dni przed zajęciami. Jeśli do tego czasu nie mamy sygnału o nieobecności dziecka, uważamy część karnetu za wykorzystany bez względu na to , czy dziecko jest na zajęciach, czy też nie.

Zajęcia jednorazowe
W miarę wolnych miejsc dzieci mogą uczestniczyć także jednorazowo w zajęciach, koszt  60 zł. Cena obejmuje także zakup wszystkich niezbędnych do gotowania składników.
Warunkiem rezerwacji miejsca na zajęcia jednorazowe jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa i wpłata pełnej kwoty na rachunek bankowy podany w emailu i poniżej.

Zapraszamy do rezerwacji miejsc za pomocą emaila kontakt@studiobataty.pl
Dane do przelewu:
Studio Kulinarne Bataty
Magdalena Światły
ul. Chopina 22 71-450 Szczecin
96 1140 2017 0000 4502 1271 6348
Z dopiskiem „Akademia Kulinarna Bataciaki”