Praktyka drogą do zatrudnienia

„Praktyka drogą do zatrudnienia”

Projekt dla uczniów i nauczycieli technikum, kierunków Technik hotelarstwa oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zapraszamy do udziału uczniów klas I,II oraz III a także nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Termin realizacji : Styczeń 2019 – Luty 2022

W ramach projektu dla uczestników: posiłek w trakcie zajęć, odzież ochronna, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w restauracji ćwiczeniowej oraz staże

PROGRAM DLA UCZNIÓW:

– Doradztwo edukacyjno – zawodowe: Opracowanie profilu zawodowego przydatnego w staraniu się o pracę
– Praca w restauracji ćwiczeniowej: Przez 2 semestry, co 3 tygodnie w poniedziałki, wtorki i środy praca w 10 osobowej grupie w restauracji ćwiczeniowej jako kucharz lub kelner. Praca pod kierunkiem „zawodowców” kucharzy i kelnerów z hoteli i restauracji Szczecina. Możliwość zdobycia uprawnień czeladniczych: kelner
– Wspólne gotowanie z laureatami konkursów kulinarnych: Raz w semestrze – 2 razy w projekcie zajęcia z kucharstwa – przygotowanie potraw ze znanymi kucharzami, laureatami znanych programów i konkursów kulinarnych.
– Szkolenia i kursy zawodowe: barman, barista, sommelier. Certyfikaty ukończenia szkolenia.
– Doradztwo edukacyjno – zawodowe Opracowanie profilu zawodowego przydatnego w staraniu się o pracę
– Staż zawodowy: : 150 godzin (ok. 1 miesiąca) stażu zawodowego w hotelach i restauracjach regionu (w wakacje lub w ciągu roku szkolnego) Stypendium nie niższe niż 1 630 zł „na rękę”

PROGRAM DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW:

– Praca w restauracji ćwiczeniowej: udział w zajęciach z uczniami, minimum 1 w semestrze – ogółem 2 . Wymiana doświadczeń z trenerami w branży, śledzenie aktualnych trendów i tendencji w uczonych zawodach, zdobywanie nowych umiejętności praktycznych.
– Warsztat: Zakładanie i prowadzenie szkolnej restauracji ćwiczeniowej (2 dni w weekend)
– Szkolenia i kursy zawodowe:barman, barista, sommelier. Certyfikaty ukończenia szkolenia.

W projekcie trzy tury po dwa semestry w każdej. W każdej turze 30 uczestników
I tura – semestr II roku szkolnego 2018/19 i semestr I roku szkolnego 2019/20
II tura – semestr II roku szkolnego 2019/20 i semestr I roku szkolnego 2020/21
III tura – semestr II roku szkolnego 2020/21 i semestr I roku szkolnego 2021/22

W pierwszej kolejności zapraszamy: osoby z niepełnosprawnościami, uczniów zamieszkałych na obszarach wiejskich, uczniów ze średnią ocen z przedmiotów zawodowych za ostatnie półrocze przed przystąpieniem do projektu jest równą i wyższą niż 4,0 , uczniów klas III

ankieta rekrutacyjna_nauczyciele

ankieta rekrutacyjna_uczniowie

deklaracja uczestnictwa w projekcie

Informacja o uczniu

Oświadczenie – wizerunek

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Regulamin rekrutacji

Rozeznanie rynku – produkty spożywcze do przygotowania potraw w ramach projektu Praktyka drogą do zatrudnienia