Od dnia 18 marca 2019 zaczynamy spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji projektu “Praktyka drogą do zatrudnienia”, a od 25 marca 2019 I grupa zaczyna zajęcia w restauracji ćwiczeniowej.

„Praktyka drogą do zatrudnienia” – to projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy Magdalena Światły z siedzibą w Szczecinie oraz TOP-PROJEKT-AKADEMIA z siedzibą w Szczecinie. Projekt realizowany jest na terenie Miasta Szczecin w okresie od 01.01.2019 r. do 28.02.2022 r. Działania przewidziane są dla 90 uczniów w trzech turach oraz dla 12 nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Więcej informacji na:
http://www.top-projekt.eu/projekty/pddz

Praktyka drogą do zatrudnienia